Romulán Csillagbirodalom

Romulan_Star_Empire_logo01Szülőbolygó: Vulkán
Jelenlegi anyabolygó: Romulus (illetve csak volt, mert nem sokkal a 10. film eseményei után elpusztult, lásd az oldalon a Visszaszámlálás című képregény sorozatot)

Történelem:

A romálun faj őstörténete igen régre nyúlik vissza és nem választható el a vulkániak történetétől. A romulánok ugyanis a vulkániak leszármazottai, úgy is mondhatnánk, hogy a két faj távoli unokatestvére egymásnak, de a több mint 2000 éves különélés alatt a két faj eltávolodott egymástól. Míg a vulkániak igyekeznek elnyomni érzelmeiket és a logika szerint élni életüket, addig a romulánok nagyon is szenvedélyesek tudnak lenni, nem vetik meg az intrikát és a cselszövést és talán mindenki jobban teszi, ha sosem bízik meg igazán egy romulánban.
A két faj története körülbelül a földi időszámítás kezdetéig közös volt, és a Vulkán bolygón indult, a vulkániak és a romulánok közös őseivel. Akkoriban a vulkán népessége vad és szélsőséges érzelmi világú volt, a kis törzsek folytonos küzdelemben álltak egymással. Azonban a földi időszámítás kezdete előtt 68 évvel megszületett Surak, aki radikálisan új filozófiát kezdett hirdetni a bolygón, a logika útját szerette volna járni és ezt várta el követőitől is, valamint azt, hogy uralkodjanak érzelmeiken. (róla, és tanairól bővebben a vulkániak leírásában olvashatsz)
Surak tanai terjedtek a bolygón, de ahhoz, hogy uralkodóvá váljanak, kellett egy olyan esemény, amely mindent megváltoztatott. A földi időszámítás előtt 22 évvel a vulkániak kapcsolatba léptek az orioni kalózokkal, akik azonban nem voltak túl kedvesek velük, és megkezdődött vulkániak történelmének legvéresebb háborúja, az Ahk, és miközben a Vulkánon tombolt a háború, azt orioniak rengeteg vulkánit hurcoltak el, hogy rabszolgának adják el őket. Köztük volt S’Task is, aki Surak talán legjobb tanítványa volt. Az ő vezetésével a rabszolgák fellázadtak és legyőzték fogva tartóikat, majd visszatértek a Vulkánra. Azonban ők már egy teljesen más nézetet képviseltek, amely szöges ellentétben állt a Surak és követői által hirdetett filozófiának. Ők egy militarista filozófiát követtek, amely szerint a Vulkánnak hódítani, növekednie és ezáltal erősödnie kell. A két csoport között borítékolható volt az ellentétek kiéleződése, amely időszámításunk előtt 7-re odáig fajult, hogy S’Task kijelentette, nem hajlandó együtt élni a logika követőivel, és követőivel együtt úgy döntöttek, hogy elhagyják a Vulkánt és elindulnak új hazát keresni. Ezt meg is tették, és időszámításunk szerint 25-30 körül S’Task és 85 000 követője űrhajókon elhagyta a Vulkán bolygót, és ezzel végérvényes külön vált a romulánok és a vulkániak története.
Az utazás több mint 100 évig tartott, és nem volt veszélytelen. Rengeteg hajó, és S’Task követőinek a nagy része is odaveszett a hosszú út során, de végül 133-ban a 18 000 túlélő elérte a 128 Trianguli rendszert, ahol az általuk Eisn-nek nevezett csillag körül két letelepedésre alkalmas bolygót is találtak. Az egyik, amelynek éghajlata jobban hasonlított a Vulkánéra, lett a Ch’Rihan, vagyis a Kiválasztottak Bolygója (a földiek ezt nevezték el Romulusnak), míg a másik bolygó, amelyet csak jóval később kezdtek el benépesíteni, lett a Ch’havran, az Urazók Bolygója, vagy földi nyelven a Remus. Később ezen az utóbbi bolygón váltak külön a remánok, de ez már egy másik történet…
A letelepedés megkezdődött, de nem ment zökkenő mentesen. A családok egymásnak estek, és nagyon hamar rengeteg romulán esett áldozatul, és S’Task tehetetlen volt az erőszakkal szemben. A megoldást egy, már az új hazában született nő, T’Rehu hozta, aki ütőképes hadsereget szervezetett és sorra győzte le és egyesítette a családokat. S’Task ezt nem tűrhette és ezért összehívta a családok vezetőiből álló Szenátust, ahol szenvedélyes vádbeszédet intézett T’Rehu ellen, aki amolyan romulán módra végzett a Letelepítővel. Miután végzett a beszédével, és hátat fordított neki, a nő leszúrta. S’Task ekkor 248 éves volt. Ezután T’Rehu felvette a császárnő címet, egyesítette a családokat és kemény kézzel uralkodott a romulánok felett. Halála után azonban gyengekezű császárnők követték őt, és ezért bár hivatalosan a Birodalom feje a császárnő, a tényleges hatalom a Szenátus és a Praetor kezébe került, és ez a mai napig is így van.
A fiatal faj azután szaporodásnak indult, majd amikor már a naprendszer mindkét bolygóját benépesítette, hódításba kezdett és egyre nagyobb területekre terjesztette ki hatalmát az alfa és a béta kvadránsban. Minden rendben is mint egészen 2155-ig, amikor megtörtént egy balszerencsés kapcsolatfelvétel az emberekkel. A romulánok, akik sosem felejtették el teljesen, hogy mi történt az őseikkel a Vulkánon, megijedtek és háborút indítottak az emberiség ellen. Így kezdődött 2156-ban a földi-romulán háború, amely 4 éven át tombolt és 2160-ben ért véget. A harcokban kezdetben a romulánok kerekedtek felül, sorra pusztították el az emberek kolóniáit, és nem is reagáltak semmilyen fegyverszüneti vagy béke ajánlatra. Ráadásul a romulánoknak egy jól felszerelt és kiképzett flottájuk volt, amelyekkel az emberek átalakított szállító hajói és egyéb szedett-vedett egységei nem vehették fel a versenyt. A dolgok 2158-ban változtak meg, amikor megjelentek a frontokon földi részről az új, Daedalus-osztályú hajók, amelyek rövid időn belül visszaszorították a romulánokat, akik végül 2160-ban hajlandóak voltak békét kötni. Igaz, csak szubtér-rádión keresztül, és a két faj a háború ideje alatt nem is látta egymást, vagy legalább is nem maradt életben olyan élőlény egyik oldalon sem, aki elmondhatta volna, hogy néz ki a másik fél. A békeszerződés eredménye lett a Semleges Zóna, egy 1 fényév kiterjedésű demilitarizált övezet, amely elválasztja egymástól a romulánok és az emberek lakta űrt. A békeszerződés másik következménye lett, hogy 2161-ben megalakult a Bolygók Egyesült Föderációja (az emberek hathatós részvételével), amely a Romulán Csillagbirodalom esküdt ellensége lett.  

Ezután sokáig nem volt kapcsolat a két galaktikus nagyhatalom között. Egészen 2266-ig, amikor is egy álcázott romulán hajó hatolt be a föderációs űrbe, és megsemmisített több bázist is, hogy tesztelje a Föderáció védelmi képességeit. A hajót a USS Enterprise csillaghajó állította meg (lásd az oldalon is fellelhető Romulánok képregényeket a történet előzményéért és utóhatásaiért). Ekkor derült fény a romulánok valódi kilétére és a vulkániakkal való rokonságukra.
Eközben kisebb összeütközésekbe kerültek a szintén militarista és royalista jellegű, de a romulánokénál kevésbé alattomos természetű Klingon Birodalommal, amely ekkor háborúban állt a Föderációval. Miután azonban a romulánok támadása a Föderáció ellen vereséggel zárult, szövetkeztek a klingonokkal. A szövetség a két nép teljesen eltérő tulajdonságai (az erőszakos, de nyílt és fegyvereik erejében bízó klingonok és a rejtőzködő és alattomos természetű, taktikázó romulánok) miatt nem volt tartós. A romulánok megosztották a hadi sikerek érdekében a klingonokkal az álcázópajzs-technológiát, akik cserébe a D7-es osztályú cirkálóik terveit adták a romulánoknak. A klingonok, mivel törzsi alapra szerveződött és klánharcok által gyengített császárságuk nem bizonyult elég stabilnak egy erős birodalom elleni tartós háborúhoz, valamint egy kozmikus katasztrófa is meggyengítette őket, végül ejtették szövetségeseiket és a Föderáció elleni harcot, és szövetséget kötöttek satnyának tartott ellenségeikkel, akik segítettek nekik a katasztrófa kárainak enyhítésében.
A klingon-romulán szövetség felbomlása után a romulán titkosszolgálat több zseniális akcióval igyekezett a Klingon Birodalom belpolitikai csatározásait kihasználni, hogy a Romulán Csillagbirodalom irányítása alá vonja a klingon népet, és szétbomlassza szövetségüket a Föderációval. De a Föderáció elleni ellenszenvüket továbbra sem titkolták, és nyílt támadásokat is intéztek különböző telepeik ellen. 2311-ben a Tomed incidensben több ezer föderációs polgár halt meg a romulánok miatt. Nem sokkal később a két fél aláírta az Algeron Egyezményt, melyben megerősítették a korábbi egyezményben foglaltakat. E kalandozások azonban ismeretlen okból több mint 50 évre véget értek, egészen addig, amíg a Föderációs zászlóshajó, a Jean-Luc Picard vezette USS Enterprise-D egy szerencsétlenül sikerült akciója rá nem szabadította az Alfa-kvadránsra a Delta-kvadráns iszonyatosan erős, könyörtelen és agresszív szuperhatalmát, a Borgot, amelynek egyetlen hajója elpusztított egy teljes Föderációs űrflottát, és kis híján uralma alá vonta a Földet; de előzőleg romulán telepeket is megsemmisített.
A klingon polgárháborúban a romulánok a Duras házat támogatták. A Föderáció nem avatkozott be közvetlenül a háborúba, de a romulánok semlegesítésére 23 csillaghajóval lezárták a klingon-romulán határt. Spock nagykövet a Romuluson földalatti mozgalmat hozott létre, melynek célja az volt, hogy a romulánokat visszavezessék őseikhez, a vulkániakhoz. A romulánok tudtak a mozgalomról és ennek leple alatt akarták megtámadni a Vulkánt, de végül lelepleződtek.
A Borg veszély ideiglenes elhárítása után a Romulán Csillagbirodalom belátta, hogy a Föderáció meg a klingonok – legalábbis, míg céljaik egyek – hasznosabbak szövetségesnek, mint ellenségnek. Kisebb-nagyobb ingadozások után végül újra együtt vették fel a harcot a másik szuperhatalom, a kardassziaiakkal és a breenekkel szövetkezett Dominium ellen, egy felderítő akció során még egy romulán technikust és a féltett álcázópajzs-technológiát is kölcsönadták a Föderáció felderítőhajója, a Sisko kapitány vezette Defiant legénységének. A felszínen sokáig igyekeztek azonban a semlegesség látszatát kelteni, és terveik közt bizonyára szerepelt, hogy, miután a Dominium és a Föderáció felőrli egymást az öldöklő harcban, a Romulán Birodalom átveszi a vezető szerepet mindkét kvadránsban. Végül azonban nyíltan csatlakoztak a Föderációhoz és a Klingon Birodalomhoz, miután egyes támaszpontjaik rejtélyes robbantásos merényletek áldozatául estek (a romulánok ezúttal nem gyanúsították a Föderációt, eltérően attól, amikor a Borg betörés okozott nekik károkat, nem lehetetlen azonban, hogy a kardassziai titkosszolgálat mellett a Föderáció titkosszolgálata, az ún. "31-es szekció" is érintett volt az ügyben).

Társadalom

Külsőleg a vulkániakhoz hasonlóan hegyes fülű-szemöldökű humanoidok, de bőrük sötétebb, és erősebb fizikumúak, viszont telepatikus képességeik fejletlenek. Civilizációjukra jellemző mind az erőszakos, mind a titokban végzett – imperialista jellegű – terjeszkedő tevékenység. Technikájuk fejlett, a klingonokhoz hasonlóan űrhajóik képesek lopakodó üzemmódra (álcázópajzs-technológia, mellyel a Föderáció nem rendelkezik). Titkosszolgálatuk, a Tal'Shiar az Alfa-kvadráns egyik (romulánok által is) legrettegettebb katonai és hírszerzési ügynöksége, azonkívül afféle "állam az államban" a Birodalmon belül. Erről a szervezetről külön leírást is olvashattok itt, az oldalon.
A Romulán Csillagbirodalom közigazgatása és társadalma leginkább az ókori Római Birodalom állapotait tükrözi. Vezető szerve a Szenátus, melynek élén a Praetor áll.
A férfiak és nők között nincs társadalmi különbség, egyaránt pályázhatnak tisztségekre és hivatalokra. Q szerint egyszer egy császárnő uralkodott a Rihannsuk fölött.