Klingonok az űrszekéren

A következő cikkben a Trek univerzum leghíresebb klingon karaktereiről olvashattok. A karakterek nevei mellett zárójelben a klingon kiejtés szerinti neveiket láthatjátok.

kahless 2Kahless (QeylIs)

Kahless életútját több klingon népdal is megőrizte, cselekedeteire azonban ezek nagyrészt csak utalnak, illetve sejtetik azokat.
Kahless a klingon anyabolygón, a Qo'noson (Kronosz) született, egy vidéki falu elöljárójának családjában, mintegy 1500 évvel ezelőtt. A bolygót akkoriban egy Molor (molar) nevű személy irányította, akire a későbbi illetve a fennmaradt klingon források is úgy hivatkoznak, hogy ő testesítette meg mindazt ami tökéletesen ellentétes azzal amit később Kahless képviselt, egyebek közt folyamatosan elnyomva és megosztva, tudatlanságban és szolgaságban tartotta a népet, hogy fenntartsa hatalmát. Emiatt később mindig neve mellé tűzték "a Zsarnok" jelzőt is.
Kahless már egészen kis korától fogva nagyon erőteljes jellem volt, mindig a saját és családja becsületét tartotta a legfontosabbnak, és mindenkivel eképpen viselkedett. Idősebb korában összeveszett bátyjával apjuk halála miatt, illetve annak hagyatékán, ezért arra kényszerült, hogy elhagyja faluját. Utazása során Kahless megtapasztalta, hogy milyen körülmények között is élnek a klingonok. Nyomor, éhinség, korrupció, árulás és gyávaság. Kahless-t mélyen megrendítette népének helyzete, és tudta, hogy ezért csakis a zsarnok Molor a felelős. Elhatározta, hogy véget vet zsarnoki uralmának, és kivezeti a klingonokat a becstelenségből, a dicsőség és a becsület útjára, ezért olyanokat kezdett keresni akik hajlandóak ebben támogatni.
Kahless vándorlása során mindenütt a becsület és a harcosi erények fontosságát hirdette, kiállt az olyan klingonok mellett, akik tetteit a becsület vezette, emellett ő is leckéket kapott hűségből, áldozatvállalásból, bátorságból (pl.: a viharral magányosan harcoló klingon története). Útja során egy új jövő igéjét hirdette, ahol a klingonok büszkén, becsületben és dicsőségben élhetnek. E törekvésében számtalan követőre akadt, közölük is kiemelkedik azonban három: Ogath, Koloth és Tokaar, három legendás harcos, a sajátos klingon harcművészet megalapítói, ők képezték ki később Kahless katonáit.
Kahless jelentős támogatottságra tett szert, oly nagyra, hogy az már érezhetően veszélyeztette Molor hatalmát. Ezért Molor elhatározta, hogy végez Kahless-el, de az megelőzte, és megtámadta Molor fővárosát. A 12 napon és 12 éjjelen át tartó csatában végül Kahless erői diadalmaskodtak, és bevették a várost, ám Molor elmenekült. Kahless a csata után felment a kriS'Tat vulkánhoz, belemerítette a lávába egy levágott hajfürtjét, majd az égő hajat a közeli tóban lehűtve és megformázva elkészítette az első bath'let-et, a Becsület Kardját.
Kahless az első bath'let elkészítése után Molor után indult, aki újabb hadsereget szervezett. Quv'Qul mezején vívták a döntő ütközetet, ahol Kahless párbajban a bath'let-tel megölte Molor-t, véget vetve ezzel a csatának. A harc végeztével Kahless kijelentette, hogy azon a napon egy új Birodalom született, melyben a harcosi erények a legfőbb értékek.
Ekkor Ogath, Koloth és Tokar, háromszög alakban a földre helyezték d'k tagh-jaikat, a hűséget, az erőt és az áldozatkészséget jelképezve, és azt javasolták, hogy ez legyen az új birodalom jelképe. Azonban Kahles lehajolt a fegyverekhez, és a homokba rajzolt körrel összekötötte azokat, mondván: "Erő, hűség, és áldozat, melyet a becsület köre köt össze!" A mai napig ez a Klingon Birodalom jelképe.
Így alapította meg Kahless a Klingon Birodalmat, melynek ő lett az első császára. Eszméi, melyekben gyermekkora óta hitt, gyorsan elterjedtek a bolygón, és nemsokkal a birodalom alapítása után a klingon társadalom is azzá alakult amit ma is ismerünk. Azonban eszméi nem érhettek el mindenkihez, és ez lett Kahless végzete, mert egyik legközelebbi harcostársa féltékeny lett népszerűségére, és ezért megölte. Mielőtt Kahless meghalt, még megígérte, hogy egy nap majd visszatér, és addig a Sto'Vo'Kor-ban vár a dicsőséges halált halt harcosokra. Más legendák szerint egyszerűen "odébb állt", amikor látta, hogy véghez vitte amit akart.
Kahless mind kortársaihoz, mind a későbbi korok klingonjaihoz képest, rendkívül művelt volt, jártas volt több tudományban, ismerte népe művészeteit, és mesterségeit. Gyermekkora óta gyakorolta a fegyverforgatást, idősebb korában ebben Ogath, Koloth és Tokaar is a segítségére voltak. Szilárdan hitt elveiben, melyeket vándorlása alatt sikerült olyan szintre kifejlesztenie, hogy azok egy társadalom és kultúra alapjául szolgálhattak. Kahless ezen "tanításai" a klingonok legszentebb eszméi, ezek a klingon "lét" alapjai. Számtalan harcban vett részt, hol párbajokban, hol véres csatákban bizonyította kiválóságát, és mindig győzedelmeskedett. Mivel ezt annak tudta be, hogy mindig becsületesen küzdött, ezért másfél évezrede a felnövő harcosnemzedékek, és így minden klingon példaképe.
Elmondható tehát, hogy azok a szokások, elvek, és törvények, melyek meghatározzák egy mai klingon minden mozdulatát, gondolkodását, szavait, azok mind Kahless-től származnak, az ő "álmán" alapszanak. Kiemelkedő jelentősége miatt kapta halála után a "Felejthetetlen" jelzőt, mivel ameddig éltek olyanok akik személyesen ismerték, mindig csak így, ezzel az egy szóval jellemezték őt.
Sword_of_Kahlesskor_big
Kor (qoR)


Születéséről és gyermekkoráról semmit nem tudunk, mindössze annyi biztos, hogy 2260-ra márkor237515381b2jb9 parancsnok a Klingon Védelmi Erőknél, illetve ő volt 2267-ben a Föderációs-Klingon háborúban az Organia bolygót megszálló klingon erők parancsnoka. Később az Organiaiak távozásra kényszerítették a föderációs és a klingon erőket is a bolygóról. 2269-ben az IKS Klothos klingon hadihajó kapitánya lett, mely elsőként rendelkezett álcázó berendezéssel, és első támadása, mely a föderációs Celeb IV kolónia ellen zajlott, sikeres volt. Itt harcolt először együtt későbbi barátjával, Kaanggel. 2271-ben Kor vezeti a győztes Klingonokat a Klach D'Kel Brakti csatában a Romulánok ellen.
2280-as években egy Albínó nevű fosztogatót kellett elfognia Kaang és Koloth kapitányokkal közösen. Bár az Albínót legyőzték, ám az elmenekült, és megesküdött, hogy megöli a három klingon kapitány elsőszülött fiait. Ezt később be is váltotta, ezért Kor, Koloth, és Kang, föderációs barátjukkal, Curzon Dax-szal közösen vérbosszút eskütdek ellene, amit 2370-ben véghez is vittek, ám Kaang és Koloth a harcban meghalt. 2372-ben Worf és Jadzia Dax parancsnokhelyettessel közösen kereste és találta meg Kahless legendás kardját. Ám rá kellett jönniük, hogy az nemhogy nem erősíti meg a klingonkat, inkább széthúzást szít, ezért inkább újra elveszejtették azt.
A Domínium elleni háborúban memóriazavara miatt, mivel nem volt képes kellő ideig koncentrálni, visszaminősítették harmadtisztté, és csak Worf segítségével juthatott fel az IKS Ch'Tang-ra. Betegsége miatt többször is veszélybe sodorta a hajó küldetését, ezért hogy lemossa az őt ért szégyent, hat önkéntessel és egy sérült hajóval, az IKS Ningh'Tao-val öngyilkos akcióban feltartóztatta a túlerőben lévő domínium-erőket.

gowron2Gowron (G'ovron)

Születési ideje bizonytalan, neve először 2367-ben, K'mpec kancellár halálakor kerül elő, minthogy ő és Duras pályáznak a hamarosan megüresedő Kancellári tisztségre. K'mpec, mivel egyikükben sem bízik, ezért a föderációs Jean-Luc Picard kapitányt kéri fel, hogy halála után bíráskodjon a jelöltek felett, és derítse ki, ki okozta mérgezés általi halálát kettejük közül. Mivel az Enterprise vizsgálata azt deríti ki, hogy Duras a felelős, így eldőlni látszik Gowron győzelme, ám egy korábbi eset miatt Kahylaar nagykövet is nyomozni kezd Duras után, aminek a vége, hogy Duras megöli az asszonyt, ám Worf végül bosszút áll érte, és megöli Durast. Ezáltal Gowron kancellárrá választása elé, látszólag, semmi sem gördít akadályt.
Még ugyan ebben az évben Duras nővérei, Lursa és B'Etor igényt támasztanak Gowronnal szemben a Kancellár címre, és jelöltjüknek Duras törvénytelen fiát, Toralt teszik meg. Mivel Gowron nem enged, kitör a Klingon Polgárháború, melyben Gowron erői kezdetben súlyos veszteségeket szenvednek a romulánok által titokban támogatott Duras-csapatoktól. Nem sokkal később a Föderáció az Enterprise segítségével kideríti, hogy a romulánok beavatkoznak a háborúba, ezért, hogy semlegesítsék őket, érzékelő hálót állítanak fel a klingon-romulán határon, így a döntő csatában a Duras-nővérek vereséget szenvednek.
2369-ben úgy tűnt, valóra vált a jóslat, és valóba visszatért Kahless A Felejthetetlen, a Klingon Birodalom alapítója és első császára. Gowron, hatalmát féltve kétségbe vonta Kahless "hitelességét", és a vizsgálat végül őt igazolta, miszerint a legendás harcos valójában csak egy klón az eredeti Khaless emlékeivel felruházva. Végül hogy elkerüljék egy újabb polgárháború kitörését, Gowron beleegyezett, hogy Kahless, mint császár, a Birodalom spirituális vezetője legyen, míg a tényleges hatalom Gowron és a Nagy Tanács kezében marad.
2370-ben Martok lett a katonai tanácsadója, de arról nem volt tudomása, hogy a tábornok helyét időközben egy Elcserélt vette át. Az ő kém-tevékenysége folytán sikerült elhitetni Gowronnal, hogy a civil kardasszaiai Detapa Tanács azért tudta magához ragadni a hatalmat Kardassziában, mert alakváltók férkőztek közéjük, és lepaktáltak a Domíniummal. Ennek eredménye volt, hogy Gowron támadást indított Kardasszia ellen, majd pedig háborúba keveredett a Föderációval 2372-ben, bár a kémet később sikerül leleplezni, az igazi Martokot pedig kiszabadítani a Domnium fogolytáborából.
Miután a klingon kardassziai háború miatt ismét a Hadvezetés irányította Kardassziát, és az csatlakozott a Domíniumhoz, Gowron beszüntette a harcot a Föderációval, békét kötve, és újra megerősítve a Khitomeri Egyezményt. Amikor kitör a háború a Domínum-Kardasszia és Föderáció-Klingon szövetségek között, Gowron magát állítja a klingon haderő élére, de pozícióját egyre inkább csak arra használja fel, hogy megalázza az egyre népszerűbb Martok tábornokot. Féltékenysége egyre nagyobb veszteségeket okoz a klingon flottának, és a Chintokai vereség után, amikor a klingonok feladata lesz védelmezni a Föderációs-Romulán határokat is, szinte az egész háborút teszi kockára.
Mikor azt terjeszti elő 2375-ben, hogy indítsanak támadást a többszörösen megerősített Sappidien 5 ellen, Martok vezetésével, Worf tiltakozik, és megvádolja a Kancellárt, hogy csak önös érdekeit tartja szem előtt, mert fél Martoktól. A vita vége, hogy Worf és Gowron bath'let párbajt vívnak, amiben Worf végül megöli Gowront. Ám az automatikusan reá szálló Kancellári tisztséget inkább átruházza Martokra.

MartokMartok

A domínium egy évre elrabolta és egy elcseréltet állított a helyére. Worf segítségével kiszabadult. Pár hónap pihenés után visszatért és újra átvette a parancsnokságot. Martok a domíniumi háborúnak köszönhetően híresebb lett, mint maga Gowron főkancellár és ez a kancellárt erősen zavarta. Ezért átvette a klingon erők irányítását, majd Martokot olyan csatákba küldte, ahol semmi esélye nem volt. Worf (Mog fia, a Martok ház tagja, miután Martok befogadta) többször is megemlítette aggályait Gowron irigységéről, de Martok hű maradt a Klingon Birodalomhoz és a kancellárhoz. Mikor Worf hangot adott aggályainak, Gowron kihívta Worfot, aki megölte őt, és Martoknak adta a kancellári címet, miután Gowron megölésével az rászállt. Martok kancellár sikeresen győzelemre vitte a klingon erőket a domínium ellen a föderációs és romulán erők segítségével. A Star Trek Online játék történetvezetése szerint Martokot kihívja és rituális harcban megöli J'mpok, s így ő lesz az új kancellár, majd szinte első döntésként hadat üzen a Föderációnak, ez a fejlemény azonban nem része a hivatalos idővonalnak.

Worf (Wo’rlv)worf_s5pb2
Worf Mogh fia. Amikor Worf kisgyermek volt, a szüleit a romulánok ölik meg, a Kithomer előörs elleni támadás során. Csupán dajkája, Khalest, és testvére Kurn (aki nem tartózkodott a bolygón a támadás idjén) élték túl az csapást. Worfot egy ember házaspár, Sergey és Helena Rozhenko adoptálta, akik Minszk városában, és egy kis kolónián a Gault bolygón nevelték fel. Worf nem vette fel Rozhenkóék vezetéknevét, hanem helyette előnyben részesítette, ha eredeti nevén, Worf, Mogh fiának szólították.
Ez idő tájt történt a Gaulon, hogy a 13 éves Worf az iskolai focicsapat kapitányaként a bajnokság alatt egy véletlen baleset során megölte Mikel nevű társát, amikor együtt vetődtek a levegőbe a labdáért (Worf homlokával ütközött, és kitört a fiú nyaka). Mint ahogy az később kiderül, amikor is gyerekkori társának, és későbbi feleségének, Jadzia Daxnak elmeséli, az eset bekövetkeztéig magát tartotta a legerősebb és legbátrabb lénynek a galaxisban, de rá kellett döbbennie, hogy toleránsnak és visszafogottnak kell lennie az emberekkel szemben.
Worf volt az első, aki átesett a még nem tesztelt "genotronicus replikátoros" műtéten. Egy raktárban történt baleset következtében Worf gerincvelője elszakadt, s a normális 24. századi műtétekkel nem lehetett volna a sérülést meggyógyítani. Worf inkább vállalta az eddig még nem tesztelt, kockázatos műtétet, mintsem hogy örökre mozgásképtelen legyen. Így hát dr. Toby Russel és dr. Crusher az új technológia segítségével replikáltak Worfnak egy új gerincvelőt. A műtét során komplikációk léptek fel, Worf majdnem életét vesztette, de végül a klingonok sajátságos anatómiájának, és regenerációs képességeinek hála teljesen felgyógyult.
Az egyik díszjelvény, amit Worf állandóan magán hord, a Mogh ház jelképe, amit még azután is viselt, miután Gowron kancellár kitagadta, és megfosztotta a családjukat minden rangtól és vagyontól, miután Worf megtagadta a csatlakozást a klingon inváziós erőkhöz, akik a kardassziaiak lerohanására készültek. A Domínium-háború előtt Worf szoros kapcsolatot épített ki Martok tábornokkal, miután sikeresen megszöktek dr. Julian Bashirral és Garakkal egy domíniumi fegyenc központból. Ettől kezdve Worf Garaknak lett a tiszteletbeli testvére és nagy becsben tartották a személyét.
A Domínium-háború alatt Worf a Rottaran első tisztje, Martok parancsnoksága alatt szolgál. Fia, Alexander is a Rottaranon szolgált, miután csatlakozott a klingon védelmi erőkhöz. Szülei halála miatt Worf mély ellenszenvet érez a romulánok ellen.
Miután Gowron kancellár kiközösítette a klingon tanácsból, és birodalomból, testvérének Kurnnak törölték az emlékeit, s egy új egyéniséget kapott, így próbálva őt megmenteni a kiközösítés által rárótt öngyilkossági kötelezettség alól (a klingonoknál a család bűnei generációkról generációkra szállnak, nincs bocsánat). Így Kurn most apja barátjának családjánál él, és úgy tudja, hogy a neve Rodek, Noggra fia. A Domínium-háború után Worf lett a Föderáció egyik nagykövete.
Worf igyekezett elkerülni mindenféle szerelmi kapcsolatot az első pár évben, amíg az Enterprise-on szolgált. Guinannek egyszer elmondja, hogy mindezt azért, mert a nem klingon nők túl törékenyek, és csak kárt tenne bennük.
Az Enterpriseon betöltött szolgálata előtt, Worfnak kapcsolata volt egy klingon-ember hibrid nővel: K'Ehleyrrel, aki terhes lett Worftól, és gyereket is szült neki, Alexandert, de ezt titokban tartotta. A második évad során az Enterprise-ra látogat, hogy segítsen egy klingon hajó elfogásában, aminek a személyzete 75 éven át hibernálva volt, s nem tudják, hogy a Föderáció és a Klingon Birodalom már rég békét kötött. Két évvel később K'Ehleyrt megöli Duras, akit viszont majd Worf öl meg.
Miközben párhuzamos világok között utazgat, a "Párhuzamosok" című epizódban, megtapasztalja, hogy ő és Deanna Troi a gerincműtétje után közel kerülnek egymáshoz, és végül össze is házasodnak. Visszatére a saját világába, Worf és Troi közel kerül egymáshoz, és a Star Trek: Új nemzedék záró részéig többször randevúznak.
Worf és Troi azonban szakítanak, és az Enterprise-D a Veridian III-nál történt megsemmisülése után, majd átvezénylik a Deep Space Nine űrállomásra. Itt beleszeret Jadzia Daxba, össze is házasodnak a hatodik évadban, miután a föderációs erők visszafoglalják az űrállomást a dominiumtól. Alig hogy egy év telt el Worf és Jadzia házassága óta, amikor is a feleségét megtámadják a Pah-Szellemek, amikor Gul Dukat az állomásra kerül, hogy próféta gömbjét elpusztítsa. Julian Bashir még meg tudta menteni a Dax szimbiontát, amit aztán visszaküldtek a Trill világba, hogy kerítsen egy új gazdatestet, de Jadziát nem sikerült megmenteni.
A Dax szimbionta egy új gazdatestbe kerül, akit innentől Ezri Daxnak hívnak. Ő szintén a Deep Space Nine-on szolgált, ami gyakran vezetett kellemetlen perceket okozott a két fél számára. A végén úgy döntöttek, hogy csak barátság legyen kettőjük között, és Dax Julian Bashirral alakított ki szorosabb családi köteléket. Worf végül végleg visszakerül a USS Enterprise-E fedélzetére.

belanna_pbB’Elanna Torres

B’Elanna Torres a Föderáció egyik távoli kolóniáján, a Kessik IV-en született emberi apa, és klingon anya gyermekeként. 5 éves korában szétesett a családja, amikor anyja visszatért a Klingon Birodalomba, apja pedig a Földre. Gyermekkorában sok problémája adódott agresszív kirobbanási miatt, egyszer még egyik iskolatársát, Daniel Byrd-t is megtámadta. Későbbi tanulmányait a Csillagflotta Akadémián folytatta, ahol romantikus kapcsolatba került Max Burke-kel, akivel a szakításuk után csak jóval később, a Delta kvadránsban, a USS Equinox fedélzetén találkoztak. Az Akadémia fegyelmét nem volt képes megszokni, így a második év után kénytelen volt elhagyni a Csillagflottát. A kardassziaiak ellen érzett mély gyűlölete miatt beállt a Maquisba, és Chakotay főmérnöke lett. Egy alkalommal, amikor egy kardassziai hadihajó támadása elöl a Vadvidékre menekültek, a Gondviselő nevű idegen életforma a Delta kvadránsba ragadta el hajójukat. Hamarosan a USS Voyager is megérkezett utánuk, így a Maquis hajó pusztulása után a két hajó legénysége egyesült, és B’Elanna a Voyager gépésze lett.
A Voyageren eleinte nehezen tudta ismét elfogadni a Csillagflotta egyenruháját, illetve Janeway kapitány erős vezetési stílusát. Nagyon hamar megszegte a kapitánya parancsát, amikor hajójuk a Sikaris nevű bolygó közelében haladt el, melynek lakói egy térvetődésjáró segítségével a galaxis több pontjára is gyorsan el tudnak jutni. Miután a sikarisi törvények tiltották a technológia átadását, így B’Elanna néhány tiszttársával együtt megszerezte a technológiát. Kísérletük azonban kudarcba fulladt, mert nem tudták integrálni a technológiát a Voyager rendszereibe.
Egy alkalommal a vidianok rabolták el, mert egyik tudósuk úgy vélte, hogy a klingon DNS elvezethetne a hírhedt „Kór” elleni gyógyszer megalkotásához. E kísérlet jegyében egy teljesen ember és egy teljesen klingon részre bontották szét. Ekkor értette meg először, hogy pozitívumai is vannak klingon örökségének. A vidiánoktól való szökésük közben a klingon B’Elanna halálos sebet kapott egy energiafegyver által és meghalt, de az emberi Torres Voyagerre való visszatérés után a Doktor helyre tudta állítani eredeti, félig klingon, félig emberi DNS-ét.
Később, amikor a vulkáni mérnök, Vorik a pon farr befolyása miatt kinyilvánítja, hogy párosodna vele, akkor Tom Paris segítségével egy távolabbi bolygón szertartásos csatában segítenek Voriknak ösztöneit leküzdeni. E kaland alkalmával azonban B’Elanna rádöbben Paris iránti érzelmeire, és amikor egyik közös küldetésük alkalmával az űrkompjuk megsemmisül, és ők űrruhában lebegnek, nem remélve már a megmenekülésükben, megvallják érzelmeiket egymás iránt. Megmentésük után szerencsésen kibontakozik a szerelmük. Érzelmeinek kifejezése azonban megnyitja a kaput sötét oldala előtt: szörnyű veszélyeket vállal a holofedélzeten, míg végül megtanulja elfogadni mások segítségét is.
Hamarosan összeházasodnak Tom Parisszel, és teherbe esik. B’Elanna saját fájdalmas gyermekkori emlékeiből kiindulva, megpróbálja a születendő gyermek génállományát módosítani. Ráadásul attól is fél, hogy férje ugyanúgy el fogja őt hagyni, mint az apja, de Paris szeretetével és megértéssel eléri, hogy képes lesz elfogadni önmagát és gyermekét is. Bár a születendő gyermekük csak negyed részben klingon, de egy nemzedékek óta a Delta kvadránsban tartózkodó klingon hajó utasai a Messiásuknak tartják, aki békét fog hozni a Klingon Birodalomban és vallásos tisztelettel közelednek hozzájuk. Végül a klingonokat letelepítik egy lakatlan bolygón, de Torresben feltámad az érdeklődés klingon öröksége iránt is. Amikor a Voyager egy borg transztérjáratban halad az Alfa kvadráns felé, megszületik kislányuk, Miral.


Összeállította: Ben Reilly, internetes leírások alapján